پرش لینک ها

کنترل تضاد منافع

شرکت سبدگردان نرگس در رعایت ماده 14 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکتهاي سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را به منافع مشتری می‌دهد. دستورالعمل بايگاني و گردش اطلاعات مشتريان، به تدوین محدودیت ‌های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدویت دسترسی به اطلاعات غیر ضروری برای کارکنان غیر مرتبط با سبد می پردازد. همچنین درصورتی که سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا مي‏نمایند. شایان ذکر است با توجه به اینکه عمده درآمدهای شرکت سبدگردان نرگس از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان حاصل می‌گردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد می‌گردند که منافع شرکت و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرند. لذا کلیه عملیات شرکت در راستای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاران می‏باشد و شرکت سبدگردان نرگس تمامی تلاش خود را برای تعریف و تحقق منافع مشترک به‌کار می‌گیرد. همچنین لازم به ذکر است که معاملات اوراق بهادار سبدها و صندوق های تحت مدیریت از طریق کارگزاری نرگس انجام می شود که از جمله شرکت های هم گروه و زیرمجموعه هلدینگ گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشناست و با شرکت کارگزاری عضو مشترک هیات مدیره دارد. کلیه الزامات دستورالعمل سبدگردانی در مورد کنترل تضاد منافع در معاملات با کارگزاری نرگس در مجموعه شرکت سبدگردان رعایت می شود و کنترل سطوح دسترسی کارکنان هر دو شرکت به اطلاعات بطور کامل انجام شده است.
 
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.