پرش لینک ها

سبدگردان نرگس

سرمایه گذاری امن و پر بازده را تجربه کنید

باشگاه مشتریان

برای برخورداری از مزایا عضو باشگاه نرگس شوید

سبد گردانی نرگس

درباره ما

شرکت سبدگردان نرگس در تاریخ 1402/03/08 به شماره ثبت 613413 نزد اداره ثبت شرکتها با سرمایه پرداخت شده 1۰۰ میلیارد ریال در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. شرگت سبدگردان نرگس قصد دارد با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل خود به عنوان یک نهاد مالی فعال، بازار سرمایه ایران را در رسیدن به هدف آن که همانا پیشرفت و پویایی می باشد، یاری رساند.

مانده سهام

سامانه وضعیت دارایی سهام (IPS) آخرین میزان دارایی سهامداران، دارایی قابل معامله و اطلاعات کارگزار ناظر در هر نماد را در اختیار سهامداران قرار می دهد.

سرمایه گذاری

مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل  نهادهای مالی،مشاوره در زمینه مدیریت ریسک،توصیه به خرید، فروش یا نگهداری  اوراق بهادار

وضعیت سهام مشتریان

این سامانه آخرین میزان دارایی سهامداران، داریی قابل معامله و اطلاعات کارگزار ناظر ایشان در هر نماد را در روز پیش از معاملات در اختیار ایشان قرار می‌دهد و سهامداران می‌توانند با دریافت شناسه کاربری و رمز عبور به آخرین وضعیت دارایی سهام خویش دست یابند.

بازده MWRR سبد اختصاصی

این سامانه آخرین میزان دارایی سهامداران، داریی قابل معامله و اطلاعات کارگزار ناظر ایشان در هر نماد را در روز پیش از معاملات در اختیار ایشان قرار می‌دهد و سهامداران می‌توانند با دریافت شناسه کاربری و رمز عبور به آخرین وضعیت دارایی سهام خویش دست یابند.

گزارش صورت دارای سبد اختصاصی

این سامانه آخرین میزان دارایی سهامداران، داریی قابل معامله و اطلاعات کارگزار ناظر ایشان در هر نماد را در روز پیش از معاملات در اختیار ایشان قرار می‌دهد و سهامداران می‌توانند با دریافت شناسه کاربری و رمز عبور به آخرین وضعیت دارایی سهام خویش دست یابند.

باشگاه مشتریان

با عضویت در باشگاه مشتریان نرگس از مزایای متنوع برخوردار شوید

توصیه به خرید، فروش یا نگهداری  اوراق بهادار

توصیه به خرید، فروش یا نگهداری  اوراق بهادار

توصیه به خرید، فروش یا نگهداری  اوراق بهادار

خدمات ما در سبدگردان نرگس

انتقال دانش

پشتیبانی

طراحی مدل کسب وکار

مشاوره 💡

سبد گردانی نرگس

ارزش دارایی های تحت پوشش

ارزش دارایی های تحت پوشش این شرکت حدود 100.000 میلیون ریال و ........

15+
خدمت به مشتری
100%
رضایت مشتریان
7+
کارکنان
100
عضو باشگاه مشتریان
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.