پرش لینک ها

صندوق سرمایه گذاری

بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چیست:

این صندوق ها در چهارچوب اساسنامه و امیدنامه خود، منابع جمع آوری شده را به منظور بازارگردانی سهام شرکت یا صنعتی خاص که در امیدنامه به آن ها اشاره شده است، بکار می گیرند.صندوق های بازارگردانی یکی از بهترین ابزارها در بازار سرمایه هستند.

بهتر است بدانید هدف اصلی این صندوق ها کمک به جریان معاملات نمادهای خاص در بازار بورس و واوراق بهادار می باشد و در نتیجه این بازارگردانی از نوسانات شدید در معاملات و ایجاد کاهش یا افزایش غیرواقعی قیمت، در مقایسه با ارزش ذاتی سهام،جلوگیری می شود.افزایش نقدشوندگی، جلوگیری از دستکاری قیمت ها و ایجاد صف های خرید و فروش بی مورد از دیگر دستاوردهای صندوق های بازارگردانی اختصاصی می باشد.

بلحاظ ماهیت سود و زیانی این صندوق ها مشابه صندوق های درسهام هستند و عملکرد آنها با عملکرد شاخص کل و شاخص صنعتی که سهام آن در قالب فعالیت صندوق اختصاص بازارگردانی می باشد، همبستگی مستقیم دارد با این حال هدف اصلی این صندوق ها نه کسب بازدهی که ایفای تعهدات بازارگردانی سهم در چارچوب اساسنامه می باشد.
 

معرفی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم:

صندوق اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ 1396/07/18 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11538 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

این صندوق براساس امیدنامه، بازارگردانی نماد سهام شرکت های زیر را در بازار بورس و اوراق بهادار برعهده دارد:

1
غگز
14
آپ
27
وثنو
40
کباده
2
حسیر
15
ولساپا
28
ثزاگرس
41
سصفها
3
خنصیر
16
ورنا
29
وثخوز
42
قشرین
4
فماک
17
خپارس
30
ثنوسا
43
کرمان
5
سپ
18
خزامیا
31
فزرین
44
فاراک
6
وهور
19
خکمک
32
دفرا
45
کصدف
7
بگیلان
20
پلاسک
33
دفرا
46
پدرخش
8
ثجوان
21
خزر
34
معیار
47
بایکا
9
خساپا
22
وساخت
35
لازما
48
لپیام
10
خاذین
23
غاذر
36
سدبیر
49
کترام
11
کساپا
24
کگل
37
دلقما
50
بکاپ
12
وساپا
25
خرینگ
38
خکار
51
سحرخیز
13
ختور
26
ثتوسا
39
خکاوه
52
سحرا

ارکان صندوق:

عنوان رکنعامل
مدیرسبدگردان سهم آشنا
متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر ثبتکارگزاری سهم آشنا
حسابرسموسسه حسابرسي بيات رايان
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.